معاونت اداری و مالی: آقای صالح هوشیار

تحصیلات: فوق لیسانس شیمی

متولد: 1363

تدوين‌ و اجراي‌ نظام‌ جذب‌ ،تأمين‌ و نگهداشت‌ بهينه‌ نيروي‌ انساني‌ نوين‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌ در چارچوب‌ مقررات‌.
تدوين‌ و اجراي نظام‌ بهسازي‌ و نوسازي‌ نيروي‌ انساني‌ از طريق‌ برقراري‌ سيستمهاي‌ نوين‌ آموزش‌ توسعه‌اي‌ و نظارت‌ و ارزشيابي‌ از کميّت‌ و کيفيت‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ مثابه‌ بزرگترين‌ سرمايه‌ سازمان‌ .
تکوين‌ پايگاه‌ اطلاعات‌ جامع‌ نيروي‌ انساني‌ سازمان‌ وطراحي‌ و اجراي‌ نظام‌ انتصابات‌ مبتني‌ بر شايسته‌ سالاري‌ از طريق‌ شناخت‌ نيروهاي‌ داراي‌ قابليت‌ و توانمندي‌ علمي‌ وتجربي‌ ،طراحي‌ مسير پيشرفت‌ شغلي‌ و...
 ساختار و تشکيلات‌ متناسب‌ سازمان‌ منطبق‌ با شرائط‌ محيطي‌ حاکم‌ بر مجموعه‌ فعاليتهاي‌ سازمان‌ و الزامات‌ فراسازماني‌
مشارکت‌ فعال‌ و مؤثر در تهيه‌ و تنظيم‌ بودجه‌ جامع‌ و تلفيقي‌ سازمان‌ و انجام‌ امور مربوط‌ به‌ اجرا و نظارت‌ بر نحوه‌ عمل‌ بودجه‌ واحدهاي‌ مالي ،عمراني‌ و سرمايه‌ گذاري‌ در چارچوب‌ برنامه‌هاي‌ مصوب‌ .
تکوين‌ نظام‌ مالي‌ نوين‌ سازمان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ امور مالي‌ بنحوي‌ که‌ متضمن‌ دقت‌ ،صحت‌ ،سرعت‌ ،شفافيت‌، جامعيت‌ و... باشد.
ساماندهي‌ نوين‌ امور مالي‌ سازمان‌ در حوزه‌ تسهيلات‌ اعطائي‌ ،سرمايه‌ گذاري‌، ساخت‌ و ساز، پيگيري‌ مطالبات‌ و... و ايجاد شفافيت‌ و بهنگام‌ سازي‌ حسابهاي‌ في‌مابين‌ سازمان‌ و شهرداريها و ساير شرکتها
انجام‌ امور مربوط‌ به‌ پشتيباني‌ واحدهاي‌ اجرائي‌ و ساماندهي‌ مجدد سيستمهاي‌ تأمين‌ ،ثبت‌ و نگهداري‌ حسابها ،حفاظت‌ فيزيکي‌ و صيانت‌ از اموال‌ و دارائيهاي‌ سازمان‌.
انجام‌ امور مربوط‌ به‌ استانداردسازي‌ در مجموع‌ جهات‌(از حيث‌ جا و مکان‌ ،تجهيزات‌ و لوازم‌ اداري‌ امکانات‌ ارتباطي‌ ،وسائط‌ نقليه‌ و...) و نظارت‌ بر نحوه‌ تسهيم‌ منابع‌ در اختيار ،منطبق‌ با استانداردهاي‌ تعيين‌ شده‌ نياز واحدها.


عضویت در خبرنامه

جهت عضویت رایگان در خبرنامه پست الکترونیک خود را در کادر زیر وارد نمایید.

در یک نگاه

ارتباط با سازمان

آذربایجان شرقی ـ تبریز

نرسیده به چهارراه ابوریحان

جنب آموزش و پرورش ناحیه 3

تلفن: 04114797400

پست الکترونیک: info@hamyaritabriz.ir

وب سایت: www.hamyaritabriz.ir

JoomShaper