سازمان همياري شهرداري هاي استان آذربايجانشرقي در تامين نيازمنديهاي شهري و تاسيسات مورد نياز عمومي با هدف کمک به شهرداري هاي استان از طريق ايجاد درآمد هاي ناشي از فعاليت هاي اقتصادي بر طبق اصول بازرگاني و نيز تهيه و توليد وسايل و امکانات مورد نياز شهرداريهاي ياد شده در سال 1370 تاسيس گرديد.
اين سازمان با انجام فعاليت هاي مختلف و بهره گيري از امکانات خود و تجميع امکانات و سرمايه هاي کوچک و پراکنده شهرداري هاي استان در کاهش هزينه هاي تدارکاتي و افزايش راندمان فعاليت هاي شهرداري ها گام هاي مؤثري را برداشته است.
گستردگي امور و نيازهاي اساسي شهرداريها بالاخص شهرداريهايي که از توان مالي در تأمين امکانات مورد نياز برخوردار نيستند  اين سازمان را بر آن داشته تا با برنامه ريزي و سياستگزاري مناسب و ارايه خط و مشيء از طريق واحد هاي مختلف خود اقدام به فعاليت هاي گسترده در بخش هاي مختلف اقتصادي - عمراني - خدماتي و اداري نمايد.

 

 

 

عضویت در خبرنامه

جهت عضویت رایگان در خبرنامه پست الکترونیک خود را در کادر زیر وارد نمایید.

در یک نگاه

ارتباط با سازمان

آذربایجان شرقی ـ تبریز

نرسیده به چهارراه ابوریحان

جنب آموزش و پرورش ناحیه 3

تلفن: 04114797400

پست الکترونیک: info@hamyaritabriz.ir

وب سایت: www.hamyaritabriz.ir

JoomShaper