تاریخ خبر    کد : c8abdb1638

درباره سازمان

سازمان همياري شهرداري هاي استان آذربايجانشرقي با انجام فعاليت هاي مختلف و بهره گيري از امکانات خود و تجميع امکانات و سرمايه هاي کوچک و پراکنده شهرداري هاي استان در کاهش هزينه هاي تدار کاتي و افزايش راندمان فعاليت هاي شهرداري ها گام هاي مؤثري را برداشته است. گستردگي امور و نيازهاي اساسي شهرداريها بالاخص شهرداريهايي که از توان مالي در تأمين امکانات مورد نياز برخوردار نيستند اين سازمان را بر آن داشته تا با برنامه ريزي و سياستگزاري مناسب و ارايه خط و مشي از طريق واحد هاي مختلف خود اقدام به فعاليت هاي گسترده در بخش هاي مختلف اقتصادي عمراني خدماتي و اداري نمايد.

رئوس فعالیتهای سازمان در بخش های زیر صورت می پذیرد :

  • بخش ارائه خدمات به شهرداریها و دهیاریهای استان
  • بخش بازرگانی و اقتصادی
  • بخش اجرای پروژه های عمرانی در سطح استان
  • بخش مشارکت و سرمایه گذاری