تاریخ خبر   5 بهمن ماه 1397  کد : c8ee4f778c

تبریک روز مهندس به مهندسان سازمان توسط مهندس صالح هوشیار

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی ، مهندس صالح هوشیار با حضور در دفتر فنی سازمان، این روز را به مهندسان سازمان تبریک گفت.

وی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مهندسان، نقش مهمی در رفع نیازهای جامعه دارند افزود: بخشی از اقدامات و عملکرد خوب سازمان نیز مرهون تلاش های خالصانه و شبانه روزی مهندسان سازمان می باشد.

وی تصریح کرد: امیدوارم در سال آتی نیز بتوانیم با تشریک مساعی و حساسیت بیشتر مهندسان عزیز، شاهد اجرای هرچه بهتر و بیشتر پروژه ها باشیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های آذربایجان شرقی ، مهندس صالح هوشیار با حضور در دفتر فنی سازمان، این روز را به مهندسان سازمان تبریک گفت.

وی در حاشیه این مراسم با بیان اینکه مهندسان، نقش مهمی در رفع نیازهای جامعه دارند افزود: بخشی از اقدامات و عملکرد خوب سازمان نیز مرهون تلاش های خالصانه و شبانه روزی مهندسان سازمان می باشد.

وی تصریح کرد: امیدوارم در سال آتی نیز بتوانیم با تشریک مساعی و حساسیت بیشتر مهندسان عزیز، شاهد اجرای هرچه بهتر و بیشتر پروژه ها باشیم.