تاریخ خبر  سه شنبه 28 اسفند 1397  کد : ca8257dbd3

با صدور حکمی از سوی مهندس هوشیار انجام شد

انتصابات جدید در سازمان همیاری‌شهرداری‌های استان

با صدور حکمی از سوی مهندس صالح هوشیار، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان، مدیران بخش‌های مختلف سازمان در آستانه سال جدید منصوب شدند

 

بر اساس این گزارش، غلامرضا ایران نژاد به عنوان معاون بازرگانی و پشتیبانی سازمان ، میرسعید سهرابی به عنوان مدیر کارخانجات آسفالت سازمان ، دکتر جانی‌به عنوان مشاور عالی عمرانی و مسئول پیگیری پروژه های عمرانی سازمان، سید حسن بافتوت به عنوان مسئول دفتر حوزه مدیریت و محمدعلیرضایی به عنوان مدیر واحد مشارکت و سرمایه گذاری سازمان منصوب شدند.