تاریخ خبر  چهارشنبه 29 خرداد 1398  کد : d0b5474926

در جلسه مشترک شهردار ملکان با مدیر عامل سازمان همیاری مطرح شد:

اراده طرفین برای اتمام پروژه ساختمان اداری ملکان تا دو ماه دیگر

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری، در این جلسه مهندس هوشیار با اشاره به وظیفه ذاتی سازمان در جهت تقویت توان اجرائی شهرداریها افزود: علیرغم مشکلات اقتصادی حاکم بر دستگاههای اجرائی پروژه حال حاضر بخاطر کمبود نقدینگی تعطیل نشده است.

 وی افزود: صرفاً برخی ناهماهنگی در انجام خریدها و پروسه استعلام بها و نوسانات قیمت موجب کندی اجرای پروژه را سبب شده است.

 در ادامه بنابی، شهردار ملکان با اشاره به تاکید شورای اسلامی شهر مبنی بر اتمام این پروژه مهم شهری قول مساعد تامین هزینه های اجرائی پروژه اعم از نقدی و تهاتری را تا یکماه آتی داد.