تاریخ خبر  پنج شنبه 6 تیرماه 1398  کد : d14eca1926

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری فی‌ما‌بین سازمان همیاری شهرداری‌های استان آذربایجان شرقی و استان مازندران

با هدف استفاده از ظرفیت ها و پتانسیهای موجود در استانهای کشور و در راستای وظایف و اهداف سازمانهای همیاری شهرداریهای استان، تفاهم نامه همکاری بین سازمان همیاری استان آذربایجان شرقی با نماینده و معاون امور شهرداریها و دهیاریهاری های سازمان شهرداریهای استان مازندران منعقد شد.

در این نشست که با حضور مدیر عامل سازمان و کارشناسان و معاونین برگزار شد طرفین بر لزوم بهره مندی از توانمندیهای طرفین تاکید و هدف گذاری آتی سازمانهای همیاری های کشور را بمنظور برخورداری از پتانسیلهای استانها در راه رسیدن به اهداف سازمانی با اهمیت و مهم ارزیابی کردند.

 

در خاتمه این نشست مقرر شد بمنظور عملیاتی نمودن بندهای تفاهم نامه جلسات کارگروه تشکیل و نشست های تخصصی برگزار و از تجارب استانها استفاده و در نهایت زمینه تشکیل جلسات کشوری بصورت دوره ای در استانها انجام شود.