تاریخ خبر  چهارشنبه 19 تیرماه 1398  کد : d25e2d0926

www.icftabriz.ir نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 9 الی 13 مرداد ماه

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 9 الی 13 مرداد ماه

نمایشگاه بین المللی فرش دستباف 9 الی 13 مرداد ماه

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@