تاریخ خبر  یکشنبه 30 تیرماه 98  کد : d352995d14

تجلیل از مهندس صالح هوشیار در همایش ملی مدیریت صنعت گردشگری

تجلیل از مهندس صالح هوشیار در همایش ملی مدیریت صنعت گردشگری