تاریخ خبر  یکشنبه 30 تیرماه 98  کد : d352995d14

تجلیل از مهندس صالح هوشیار در همایش ملی مدیریت صنعت گردشگری

تجلیل از مهندس صالح هوشیار در همایش ملی مدیریت صنعت گردشگری

تجلیل از مهندس صالح هوشیار در همایش ملی مدیریت صنعت گردشگری

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@