تاریخ خبر  شنبه 5 مرداد ماه 1398  کد : d3e92978c7

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات کارخانه آسفالت ایلخچی

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات کارخانه آسفالت ایلخچی با حضور مدیران سازمان همیاری و شهردار ایلخچی

برگزاری جلسه بررسی و رفع مشکلات کارخانه آسفالت ایلخچی با حضور مدیران سازمان همیاری و شهردار ایلخچی

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@