تاریخ خبر  چهارشنبه 9 مرداد ماه 98  کد : d46a90c8c7

نشست مدیر عامل سازمان همیاری و کارشناسان سازمان با حضور ریاست شورای اسلامی شهر و شهردار هشترود

نشست مدیر عامل سازمان همیاری و کارشناسان سازمان بمنظور هماهنگی اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری هشترود در حضور ریاست شورای اسلامی شهر و شهردار هشترود.

در راستای اهداف سازمانی و در جهت حمایت و پشتیبانی شهرداریهای استان بتاریخ ۹ مرداد مهندس هوشیار مدیر عامل سازمان همیاری با حضور در شهرداری هشترود و دیدار با دکتر پورصادق شهردار و رئیس شورای شهر دکتر ایلغمی ضمن بررسی پروژه های عمرانی و طرح دیدگاههای متقابل و بررسی های فنی و عمرانی در حضور کارشناسان سازمان و شهرداری در نهایت مقرر شد سازمان همیاری در اجرای  پروژه های:

 محوطه سازی مساکن مهر- تامین قطعات بتنی- بازسازی بوستان شهرداری و تهیه و اجرای مبلمان شهری مساعدت و همکاری لازم را با شهرداری هشترود معمول نماید.

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@