تاریخ خبر  شنبه 19 مرداد ماه 98  کد : d5230b915f

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با شهردار و اعضاء شورای شهر مرند

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری با شهردار و اعضاء شورای شهر مرند

دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مهندس هوشیار با شهردار و اعضاء شورای اسلامی شهر مرند در خصوص مشارکت در اجرای پروژه های شهری برگزار شد.