تاریخ خبر  دوشنبه 4 شهریور ماه 98  کد : d64e2f715f

تبریک هفته دولت

تبریک هفته دولت

هفته دولت یادآور فداکاری‏های فرزندان پاک نهاد و گرانقدر انقلاب و احیا کننده روزهای پرشور خدمتگزاری، شهیدان بزرگ، رجایی و باهنر است
هفته دولت مبارک

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@