تاریخ خبر  دوشنبه 11 شهریور ماه 98  کد : d6e809515f

بازدید مدیر عامل سازمان همیاری

بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از روند اجرای عملیات ساختمان اداری شهرداری ملکان