تاریخ خبر  دوشنبه 11 شهریور ماه 98  کد : d6e809515f

بازدید مدیر عامل سازمان همیاری

بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از روند اجرای عملیات ساختمان اداری شهرداری ملکان

بازدید مدیرعامل سازمان همیاری از روند اجرای عملیات ساختمان اداری شهرداری ملکان

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@