تاریخ خبر  یکشنبه 24 شهریور ماه 98  کد : d7f76e9b14

نشست کارشناسان سازمان همیاری با مدیر فروش کارخانه سیمان صوفیان

نشست کارشناسان سازمان همیاری با مدیر فروش کارخانه سیمان صوفیان

نشست و مذاکره کارشناسان سازمان همیاری با مدیر فروش کارخانه سیمان صوفیان به منظور اخذ نمایندگی فروش سیمان روز یکشنبه در مورخ 24 شهریور ماه سال 98 برگزار گردید.