تاریخ خبر  یکشنبه 24 شهریور ماه 98  کد : d81dc31b14

بازدید معاونین و کارشناسان سازمان همیاری از کارخانه آسفالت شهرداری تسوج

بازدید معاونین و کارشناسان سازمان همیاری از کارخانه آسفالت شهرداری تسوج و مجتمع تجاری

بازدید معاونین و کارشناسان سازمان همیاری از مجتمع تجاری و کارخانه آسفالت شهرداری تسوج در معیت شهردار محترم جناب آقای مهندس فرجی و اعضای شورای شهر و کارشناسان شهرداری

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@