تاریخ خبر  شنبه 6 مهر ماه 98  کد : d90579eb14

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@