تاریخ خبر  شنبه 6 مهر ماه 98  کد : d90579eb14

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه در حال احداث آمفی تئاتر روباز در عون ابن علی