تاریخ خبر  7 مهر ماه 98  کد : d91c1b3b14

بازدید از پروژه شربیان

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه احداث حوضچه مهار آب بمنظور مدیریت مصرف آب در توسعه فضای سبز شهری و طرح توسعه گردشگری شهرداری شربیان

بازدید کارشناسان سازمان همیاری از پروژه احداث حوضچه مهار آب بمنظور مدیریت مصرف آب در توسعه فضای سبز شهری و طرح توسعه گردشگری شهرداری شربیان

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@