تاریخ خبر  8 مهر ماه 98  کد : d91c39fb14

نشست مشترک سازمان همیاری با مجموعه مس سونگون

بازدید و جلسه مدیر عامل و معاونین سازمان همیاری با مدیرعامل مس سونگون

در هشتمین روز مهرماه 98 بازدید دکتر هوشیار مدیرعامل و معاونین سازمان همیاری از مجتمع مس سونگون و دیدار با مدیرعامل ، جناب مهندس شریفی و مذاکره در خصوص نحوه‌ی مشارکت در اجرای پروژه‌های مس سونگون

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@