تاریخ خبر  24 آبان ماه 98  کد : dcfbc4cb14

جلسه تخصصی مدیریت بحران و اسکان موقت با حضور مدیران استانداری به ریاست مهندس رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

برگزاری جلسه تخصصی مدیریت بحران و اسکان موقت با حضور مدیران استانداری به ریاست مهندس رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

برگزاری جلسه تخصصی مدیریت بحران و اسکان موقت با حضور مدیران استانداری به ریاست مهندس رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@