تاریخ خبر  1 دی ماه 98  کد : e020d6c82b

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان، مهندس صالح هوشیار در احکامی جداگانه، مهندس کامیار دادگر را به عنوان مشاور و مهندس غفاری را به عنوان معاون عمرانی سازمان منصوب کرد.

مهندس صالح هوشیار در احکامی جداگانه، مهندس کامیار دادگر را به عنوان مشاور و مهندس غفاری را به عنوان معاون عمرانی سازمان منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری‌های استان، مهندس صالح هوشیار در احکامی جداگانه، مهندس کامیار دادگر را به عنوان مشاور و مهندس غفاری را به عنوان معاون عمرانی سازمان منصوب کرد.

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@