تاریخ خبر  2 دی ماه 98  کد : e020e0982b

برنامه زمانبندی افتتاح پروژه های محوطه سازی مساکن مهر و پارک شهر هشترود همزمان با بازدید مهندس هوشیار از عملیات اجرائی طرحها در دومین روز دی ماه.

برنامه زمانبندی افتتاح پروژه های محوطه سازی مساکن مهر و پارک شهر هشترود همزمان با بازدید مهندس هوشیار از عملیات اجرائی طرحها در دومین روز دی ماه.

برنامه زمانبندی افتتاح پروژه های محوطه سازی مساکن مهر و پارک شهر هشترود همزمان با بازدید مهندس هوشیار از عملیات اجرائی طرحها در دومین روز دی ماه.

همیاری شهرداری تبریز را به این شناسه شبکه های اجتماعی دنبال کنید

hamyaritabriz@